(+31) 475 - 46 8012 info@de3eenheid.nl

Edu-kinesiologie

Edu-kinesiologie

Edu-kinesiologie is een onderdeel van de Kinesiologie en werkt met oefeningen die linker- en rechter hersenhelft stimuleren om optimaal samen te werken, dit is belangrijk voor een goede concentratie, coordinatie en emotionele ontwikkeling. De basis hiervoor wordt al gelegd in de babyfase door het kruipen. Niet alleen de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelften is van belang, maar evenzo de onderlinge samenwerking van de gehele hersenen. Het leerproces kan alleen goed verlopen wanneer het gehele brein ingeschakeld is en goed samenwerkt. De coordinatie tussen hersenen, zintuigen, handen en voeten wordt verbeterd.
Edu-kinesiologie leert ons doelen stellen binnen onze mogelijkheden. Beweging is een voorwaarde om optimaal en stressvrij te kunnen leren.

Indien er geen goede samenwerking in het brein aanwezig is kunnen er o.a. de volgende klachten ontstaan:
-je kunt je niet goed concentreren
-je hebt moeite met schrijven (het is onleesbaar)
-je hebt moeite met lezen of rekenen of andere vaardigheden
-je draait letters om
-je bent faalanstig (ik kan het toch niet)
-je voelt je onzeker
-je bent hyperactief en kunt geen moment stilzitten
-bij proefwerken of examens sla je dicht, ect.

Door middel van spiertesten en observeren wordt duidelijk welke activiteiten of bewegingen stress veroorzaken en daarom het plezier in het leren blokkeren. Er wordt bepaald welke oefeningen het beste zijn om de vastgelopen situatie te deblokkeren. Om zodoende de stress te verminderen en de coordinatie en concentratie te verbeteren. Deze oefeningen zijn eenvoudig te leren. Het leerproces zal zo gemakkelijker verlopen en meer plezier geven.
Tevens leer je welke oefeningen thuis of op school kunnen worden toegepast om de coordinatie en concentratie te verbeteren en emotionele spanningen te verminderen.

Primaire Reflexen

Tijdens de baarmoederperiode ontwikkelt een mens een aantal overleving reflexen ofwel primaire reflexen. Zij voorzien de ongeboren baby van de juiste bewegingen ten tijde van het geboorteproces en helpen hem te overleven gedurende de periode dat het volstrekt hulpeloos is. Volgens de natuurlijke ontwikkeling van een baby, dienen deze reflexen tijdens het eerste levensjaar onder controle gebracht te worden. Wanneer dit echter niet gebeurt, beschikt men over een zeer wankele basis van het zenuwstelsel, waarop de gehele persoonlijkheid gebouwd wordt.

De volgende klachten kunnen op de aanwezigheid van Primaire Reflexen wijzen:
– Ademhalingsproblemen
– Allergie
– Overgevoelig voor zintuiglijke prikkels
– Keel, neus, oor problemen
– Zwak immuum systeem
– Angstig
– Bedplassen
– Slecht evenwicht zowel emotioneel als fysiek
– Moeite met slikken, articuleren en spreken
– Leerprobemen: o.a. schrijven, lezen, rekenen, onthouden, slechte concentratie.
– Laag zelfvertrouwen
– Faalangst
– Hyperactief gedrag

Tijdens de therapie wordt o.a. doormiddel van spiertesten gezocht welke ongeremd aanwezige primaire reflexen aanwezig zijn. Er wordt op drie vlakken gewerkt n.l.
Het geven van beweging informatie aan het zenuwstelsel, waardoor de primaire reflexen alsnog onder controle worden gebracht.
Het opsporen van de oorzaak van de ongeremde aanwezigheid van de primaire reflex en het neutraliseren van deze oorzaak.
Het afvoeren van stress die is ontstaan door de aanwezigheid van de ongeremde primaire reflexen.

Tenslotte testen we of er ondersteuning nodig is om de nieuwe situatie te integreren, eventueel met behulp van speciale bewegingsoefeningen.