Consult

Het eerste consult bestaat uit een anamnese (intakegesprek). Hierin zal besproken worden wat de klachten zijn en wat U graag zou willen veranderen of bereiken. Tevens wordt in dit eerste consult een balans (behandeling) gegeven.

In het vervolg consult wordt eerst geëvalueerd welke vooruitgang zijn geconstateerd en welke klachten er nog over zijn. Vervolgens zal van hieruit een balans (behandeling) worden gegeven.

Behandelingen vinden bijna altijd plaats op een behandeltafel. Het is daarom prettig om comfortabele kleding te dragen.

Na afloop van een consult wordt gevraagd thuis aandacht te besteden aan adviezen die tijdens het consult naar voren zijn gekomen. Dit bepaalt mede het resultaat van de behandeling.

De frequentie van de consulten is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten en de zelfwerkzaamheid van de cliënt.

De cliënt dient binnen drie á vier consulten een verbetering te bemerken. Mogelijk is de gehele klacht nog niet verdwenen, maar er dient wel een duidelijke verbetering te zijn opgetreden. Als dit niet het geval is dan is deze therapie wellicht niet geschikt voor deze persoon.

De consulten hebben geen medisch karakter en er wordt geen medische diagnose gesteld. Ik stel het op prijs als de huisarts of specialist op de hoogte is van uw hulpvraag aan mij, omdat ik samenwerking met de reguliere gezondheidszorg apprecieer.

Voor de behandelingen van kinderen < 16 jaar is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders, ook als ouders gescheiden zijn.

Tarief

Kinesiologisch consult: € 75,–
Een consult duurt 1 uur.
Betaling geschiedt contant.
Bij afmelding binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak worden kosten van het consult in rekening gebracht.

Prijswijzingen en genoemde voorwaarden onder voorbehoud.

Aangesloten bij de Beroepsvereniging Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundige Therapeuten (LVNT)
Aangesloten bij de koepel RBCZ
Handelsregister K.v.K. 12067011
BTW nr: NL001357243B96

Vele zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk mits u aanvullend verzekerd bent.
Er komen steeds verzekeraars bij en er kunnen verzekeraars afvallen. Wij adviseren u vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen of en in welke mate binnen uw polis vergoeding plaats vindt.
NB: Vergoeding van de consulten staat los van het eigen risico!
De meest recente informatie over de vergoedingen voor consulten vindt u op de website Zorgwijzer.